پکیج کامل آموزش تعمیرات ماینر

پکیج کامل آموزش تعمیرات ماینر

پکیج کامل و جامع مهندسی معکوس مدارات الکترونیکی از پایه تا فوق پیشرفته (هدیه ویژه این دوره)

فصل اول کامل ویدئو

سرفصلهای این دوره را از اینجا مشاهده بفرمایید

فصل دوم کامل ویدئو

سرفصلهای این دوره را از اینجا مشاهده بفرمایید

فصل سوم کامل ویدئو

سرفصلهای این دوره را از اینجا مشاهده بفرمایید

معرفی ابزارها و کار با ابزارهای کارگاهی

1_ معرفی ابزارهای تعمیرات ماینر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

2_ کار با اسیلوسکوپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

3_ آموزش پروگرام کردن pic و eeprom با pickit ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

4_ شابلون زدن اسیک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

5_ درآوردن و جا زدن نند فلش ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

6- درآوردن و جا زدن cpu کنترل برد ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
دوره کامل مستر مونتاژور

7_ ابزار و لوازم مصرفی مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

8_ کار با هیتر و دمای نرمال هیتر برای برداشتن و گذاشتن قطعاتSMD ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

9_ نحوه ی صحیح برداشتن و مونتاژ کردن آیسی های دو طرفه و آیسی هایی با پکیج های QFN ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

10_ نحوه ی صحیح برداشتن و مونتاژ کردن آیسی های چهارطرفه ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

11_ نحوه ی صحیح برداشتن و مونتاژ کردن آیسی های BGA با خمیرقلع و پری هیتر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
توضیحات کلی ماینر اتصالات

12_ نمای کلی ماینر و اتصالات سخت افزاری ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

13_ توضیحات کنسول و ساخت Pool و ورکر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش جامع تعمیرات پاور ماینر هوشمند و غیرهوشمند

14_ تعمیر مدارات پاور (جلسه اول تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

15_تعمیر مدارات پاور (تئوری مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

16_تعمیر مدارات پاور (جلسه سوم تئوری)

17_تعمیر مدارات پاور (جلسه چهارم تئوری)

18_تعمیر مدارات پاور (جلسه پنجم تئوری)

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

19_تعمیر مدارات پاور (جلسه ششم تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

20_ مدار VSB و PFC و SW ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

21_ اعمال سیگنال به مدارات پاور فانکشن ژنراتور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

22_ تحلیل پاور ماینر ساده ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

23_ تحلیل پاور ماینر سورما ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

24_ تحلیل پاور ماینر P5 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند T2TH+------------()

25_(01)بلوک بندی پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

26_ (02) مدار VSB پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

27_ (03) مدار PFC پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

28_ (04) مدار راه انداز فن و کنترلبرد پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

29_ (05) مدار سوییچ و راه اندازی پاور هوشمند T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

30_ (06) کار عملی تست سیگنال و خروجی گرفتن پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند L2 ------------()

31_ (01) پاور هوشمند L2 (بلوک بندی مدار) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

32_ (02) پاور هوشمند L2 ( مدار PFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

33_ (03) پاور هوشمند L2 ( مدار راه انداز فن و کنترل برد) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

34_ (04) پاور هوشمند L2 ( مدار سوییچ و خروجی گرفتن ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند F1 , T2THM ------------() ویدئو

35_ (01) پاور هوشمند F1, T2THM (بلوک بندی مدار ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

36_ (02) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

37_ (03) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار PFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

38_ (04) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار راه انداز فن و کنترل برد) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

39_ (05) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار سوییچ و خروجی گرفتن از پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند P21 واتس ماینر ------------()

40_ (01) بررسی شماتیک پاور P21 ( توضیحات تیوری ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

41_ (02) پاور P21 (عملی) بررسی و خروجی گرفتن عملی مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند ایبنگ EBANG ------------()

()------------تعمیر پاور K3 و Q3 ------------()

42_ (01) پاور Q3 (بلوک بندی پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

43_ (02) پاور Q3 (مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

44_ (03) پاور Q3 (مدارPFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

45_ (04) پاور هوشمند T2TZ (توضیحات اجمالی و خروجی گرفتن از پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل کنترل بردهای ماینر

46_ بلوک دیاگرام کلی کنترل برد ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

47_ پین های ارتباط بین هشبرد و کنترل برد ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

48_ فن و سیگنال های فن و ساخت سیمولاتور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

49_ پروگرام کردن نند فلش ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

50_ پروگرام کردن کنترل برد A1 و F1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

51_ صفحات مخفی اینوسیلیکون ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
نرم افزارها و اعمال دستورات به کنترل برد

52_ (01) معرفی نرم افزارهای تعمیرات ماینر ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

53_ (02) توضیحات کلی و آشنایی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

54_ (03) مشاهده فایل ها و پوشه های داخل نندفلش با VINSCP ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

55_ (04) کار با TX _ RX ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

56_ (05) اتصال مستقیم به CPU و اعمال دستورات ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

57_ (06) مفهوم IP آدرس ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

58_ (07) تغییر مک آدرس کنترل برد ها در env ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

59_ (08) اتصال مستقیم کنترل برد به لپتاپ و اعمال اینترنت موبایل و وای فای ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل و جامع تعمیر انواع هشبرد

53_ (01) جلسه اول هشبرد تيوری ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

54_ (02) فرکانس گیری هشبرد با اسیلوسکوپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل و جامع تعمیرات هشبرد انت ماینرها (ANT Miner)

55_ توضیحات اجمالی هشبردS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

56_ مداراتDCTODC هشبرد S9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

57_ رگلاتور و ولتاژهای کاری درS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

58_ چک پوینت های ولتاژی و فرکانسی هشبردS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

59_ گرفتن سیگنالها و رسوندن هشبرد به ASIC 33 (عملی S9) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

60_ تعمیر و تست نهایی S9 (عملی S9) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

61_ تعمیرات عملی هشبرد T17 (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

62_ تعمیرات عملی هشبرد T17 (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

63_ تعمیرات عملی هشبرد L3+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

64_ تعمیر هشبرد Z11 , Z15 (تیوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

64_ تعمیر هشبرد Z11 , Z15 (عملی) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل و جامع تعمیرات هشبرد اینوسیلیکون (inosilicon)

65_ تعمیرات عملی هشبردT1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

66_ تعمیرات عملی هشبردT2TH (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

67_ تعمیرات عملی هشبردT2TH (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

68_ تعمیرات عملی هشبردT2TZ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

69_ تعمیر کامل هشبرد T2T HS(تیوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

70_ تعمیر کامل هشبرد T2T HS(عملی (قسمت اول)) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

71_ تعمیر کامل هشبرد T2T HS(عملی (قسمت دوم)) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
لاوکر و چیتا ماینر (Lovecore8 cheetah)

72_ آموزش هشبرد Q3 , K3 , A1 ,F1 (تیوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

73_ تعمیرات عملی هشبرد َA1&F1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
واتس ماینر (WHATS MINER)

74_ روشن کردن دستگاه و عیب یابی و ارورهای M21 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

75_ تعمیر عملی هشبرد واتس ماینر M21 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
ساخت انواع تسترها و فایل های مربوطه

76_ آموزش ساخت تستر انت ماینر(Ant miner tester) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

77_ فایلهای ساخت تستر انت ماینر (Ant miner bitmain) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

78_ آموزش ساخت تستر L3+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

79_ فایل ساخت تستر L3+ فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

80_ آموزش ساخت تستر اینوسیلیکون سری T1-T2-T3-T2T-T2T+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

81_ آموزش ساخت تستر اینوسیلیکون سریH ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

82_ فایل های مربوط به inosilicon فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

83_ آموزش ساخت تستر A1&AF ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

84_ فایل های مربوط به تستر A1&AF فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

85_ آموزش ساخت تستر واتس ماینر ( Whats miner tester) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

86_ فایل های مربوط به تستر واتس ماینر (Whats miner tester ) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آنچه در این صفحه می‌خوانید:
  • پکیج‌تعمیرات‌ماینر

قیمت : تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰

نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا 70 ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا 70 ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد

مرکز سخت افزار حکمت ایرانیان

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی تعمیرات بردهای الکترونیکی،سخت افزار،مانیتور و لپتاپ می بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر تعمیرات،از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم.آن آرزو اکنون “جزیره ی سخت افزار” نام دارد.

نصب اپلیکیشن جزیره ی سخت افزار

نمادهای اعتماد الکترونیکی

ارتباط با ما

تمامی حقوق برای شرکت سخت افزار حکمت ایرانیان محفوظ می باشد