تومان2,865,000

(فصل اول) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

5.00 1 رای
تومان480,000
سر فصلهای فصل اولسرفصلهای دوره ی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکیفصل اول 1. مقاومت ها 01-1 مقاومتها (01 ساعت و 19…
تومان480,000

(فصل دوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

5.00 3 رای
تومان935,000
سر فصلهای فصل دومفصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان935,000

(فصل سوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1,450,000
سر فصلهای فصل سومفصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان1,450,000

نقشه خوانی و شماتیک خوانی حرفه ای مدارات الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان540,000
سر فصل های دوره شماتیک خوانیبخش 1 1. شماتیک خوانی (موارد پایه ای و ملزومات)................... 01-1 شمای فنی قطعات (قسمت…
تومان540,000