(فصل اول) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

5.00 1 رای
تومان480,000
سر فصلهای فصل اولسرفصلهای دوره ی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکیفصل اول 1. مقاومت ها 01-1 مقاومتها (01 ساعت و 19…
تومان480,000

(فصل دوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

5.00 3 رای
تومان935,000
سر فصلهای فصل دومفصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان935,000

(فصل سوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1,450,000
سر فصلهای فصل سومفصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان1,450,000