آموزش تعمیر پاورهای ماینر
50%
تخفیف

آموزش تعمیرات پاور ماینر

No Votes 0 Votes
تومان۲,۴۵۰,۰۰۰
تومان۲,۴۵۰,۰۰۰
50%
تخفیف

آموزش تعمیرات هشبرد ماینر

No Votes 0 Votes
تومان۶,۴۰۰,۰۰۰
تومان۶,۴۰۰,۰۰۰
آموزش ساخت تستر انت ماینر + فایل ها (Ant miner)
50%
تخفیف

آموزش ساخت تستر انت ماینر + فایل ها (Ant miner)

4.00 1 Votes
تومان۹۰۰,۰۰۰
تومان۹۰۰,۰۰۰
آموزش ساخت تستر اینوسیلیکون t2t-t1-l2
50%
تخفیف

آموزش ساخت تستر اینوسیلیکون + فایل ها (innosilicon tester)

No Votes 0 Votes
تومان۸۰۰,۰۰۰
تومان۸۰۰,۰۰۰
آموزش ساخت تستر ماینر A1 , F1 , K3 , Q3
50%
تخفیف

آموزش ساخت تستر چیتا ماینر + فایل ها ( A1 & F1 & K3 & Q3)

No Votes 0 Votes
تومان۷۰۰,۰۰۰
تومان۷۰۰,۰۰۰
آموزش ساخت تستر واتس ماینر
50%
تخفیف

آموزش ساخت تستر واتس ماینر + فایل ها ( Whats Miner tester)

No Votes 0 Votes
تومان۹۰۰,۰۰۰
تومان۹۰۰,۰۰۰
آموزش ساخت انواع تستر
50%
تخفیف
تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
پکیج آموزش تعمیرات تخصصی ماینر
50%
تخفیف

پکیج کامل آموزش تعمیرات ماینر

4.00 2 Votes
تومان۱۰,۹۰۰,۰۰۰
تومان۱۰,۹۰۰,۰۰۰