آموزش تعمیرات پاور ماینر

آموزش تعمیرات پاور ماینر

آموزش جامع تعمیرات پاور ماینر هوشمند و غیرهوشمند

1_ تعمیر مدارات پاور (جلسه اول تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

2_تعمیر مدارات پاور (تئوری مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

3_تعمیر مدارات پاور (جلسه سوم تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

4_تعمیر مدارات پاور (جلسه چهارم تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

5_تعمیر مدارات پاور (جلسه پنجم تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

6_تعمیر مدارات پاور (جلسه ششم تئوری) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

7_ مدار VSB و PFC و SW ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

8_ اعمال سیگنال به مدارات پاور فانکشن ژنراتور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

9_ تحلیل پاور ماینر ساده ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

10_ تحلیل پاور ماینر سورما ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

11_ تحلیل پاور ماینر P5 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند T2TH+------------()

12_(01)بلوک بندی پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

13_ (02) مدار VSB پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

14_ (03) مدار PFC پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

15_ (04) مدار راه انداز فن و کنترلبرد پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

16_ (05) مدار سوییچ و راه اندازی پاور هوشمند T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

17_ (06) کار عملی تست سیگنال و خروجی گرفتن پاور T2TH+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند L2 ------------()

18_ (01) پاور هوشمند L2 (بلوک بندی مدار) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

19_ (02) پاور هوشمند L2 ( مدار PFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

20_ (03) پاور هوشمند L2 ( مدار راه انداز فن و کنترل برد) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

21_ (04) پاور هوشمند L2 ( مدار سوییچ و خروجی گرفتن ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند F1 , T2THM ------------() ویدئو

22_ (01) پاور هوشمند F1, T2THM (بلوک بندی مدار ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

23_ (02) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

24_ (03) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار PFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

25_ (04) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار راه انداز فن و کنترل برد) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

26_ (05) پاور هوشمند F1, T2THM (مدار سوییچ و خروجی گرفتن از پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------پاور هوشمند P21 واتس ماینر ------------()

27_ (01) بررسی شماتیک پاور P21 ( توضیحات تیوری ) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

28_ (02) پاور P21 (عملی) بررسی و خروجی گرفتن عملی مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

()------------تعمیر پاور K3 و Q3 ------------()

29_ (01) پاور Q3 (بلوک بندی پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

30_ (02) پاور Q3 (مدار VSB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

31_ (03) پاور Q3 (مدارPFC) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

32_ (04) پاور هوشمند T2TZ (توضیحات اجمالی و خروجی گرفتن از پاور) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

قیمت : تومان۴,۹۰۰,۰۰۰

نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا 12 ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : الکترونیک پایه
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا 12 ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : الکترونیک پایه
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد

مرکز سخت افزار حکمت ایرانیان

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی تعمیرات بردهای الکترونیکی،سخت افزار،مانیتور و لپتاپ می بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر تعمیرات،از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم.آن آرزو اکنون “جزیره ی سخت افزار” نام دارد.

نصب اپلیکیشن جزیره ی سخت افزار

نمادهای اعتماد الکترونیکی

ارتباط با ما

تمامی حقوق برای شرکت سخت افزار حکمت ایرانیان محفوظ می باشد