آموزش تعمیرات هشبرد ماینر

آموزش تعمیرات هشبرد ماینر

آموزش کامل و جامع تعمیرات هشبرد انت ماینرها (ANT Miner)

1_ توضیحات اجمالی هشبردS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

2_ مداراتDCTODC هشبرد S9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

3_ رگلاتور و ولتاژهای کاری درS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

4_ چک پوینت های ولتاژی و فرکانسی هشبردS9 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

5_ تعمیرات عملی هشبردS9 (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

6_ تعمیرات عملی هشبردS9 (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

7_ تعمیرات عملی هشبرد T17 (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

8_ تعمیرات عملی هشبرد T17 (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

9_ تعمیرات عملی هشبرد L3+ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل و جامع تعمیرات هشبرد اینوسیلیکون (inosilicon)

10_ تعمیرات عملی هشبردT1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

11_ تعمیرات عملی هشبردT2TH (قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

12_ تعمیرات عملی هشبردT2TH (قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

13_ تعمیرات عملی هشبردT2TZ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
لاوکر و چیتا ماینر (Lovecore8 cheetah)

14_ تعمیرات عملی هشبرد َA1&F1 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : نامشخص
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : تلگرام
تاریخ شروع:از زمان خرید دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : نامشخص
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : ندارد
روش پشتیبانی : تلگرام
تاریخ شروع:از زمان خرید دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد