دوره ی مهندسی معکوس
27%
تخفیف

(فصل 1 و 2 و 3)مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1,353,000 تومان988,000
سرفصلهای فصل سومسرفصل های فصل دومسر فصلهای فصل اولسرفصلهای دوره ی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکیفصل اول 1. مقاومت ها 01-1…
تومان1,353,000 تومان988,000

(فصل اول) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان253,000
سر فصلهای فصل اولسرفصلهای دوره ی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکیفصل اول 1. مقاومت ها 01-1 مقاومتها (01 ساعت و 19…
تومان253,000

(فصل دوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان350,000
سر فصلهای فصل دومفصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل دوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان350,000

(فصل سوم) مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان750,000
سر فصلهای فصل سومفصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر مدارات و مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی)فصل سوم (دوره ی آموزش تعمیر…
تومان750,000