تومان۱,۱۸۰,۰۰۰
آموزش خواندن نقشه و شماتیک مدارات الکترونیکی
50%
تخفیف
تومان۳۹۰,۰۰۰
دوره ی مهندسی معکوس
50%
تخفیف
تومان۲,۱۰۰,۰۰۰
فصل دوم آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
50%
تخفیف
تومان۶۷۵,۰۰۰
فصل سوم آموزش مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی
50%
تخفیف
تومان۱,۲۴۵,۰۰۰