مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی(الکترونیک _ پیشرفته)

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی(الکترونیک _ پیشرفته)

رفتار قطعات در مدار در شرایط مختلف.....

رفتار مقاومت ها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار خازن ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار سلف ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار دیودها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار دیودها در مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار ترانزیستورهای BGT و FET در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

رفتار اپتوکوپلر ها و آیسی ها در مدار در شرایط مختلف ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۱) جمع بندی و تحلیل سریع یک مدار الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۲) بررسی یک مدار ساده و مسیریابی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی (۳) بررسی مدار VSB یک پاور ساپلای و مسیریابی این قسمت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی دیودها.....

اصطلاحات دیتاشیت دیود ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

دیتاشیت خوانی کامل دیود 1N4148 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

فایل دیتاشیت دیود 1N4148 فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی ترانزیستور.....

دوبله ویدیو خارجی (MOSFET . BJT . IGB) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آشنایی با اصطلاحات دیتاشیت ترانزیستور BGT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آشنایی بیشتر با دیتاشیت ترانزیستور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور BJT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی ماسفت.....

آموزش اصطلاحات دیتاشیت ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

یادگیری بیشتر دیتاشیت ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شناخت بیشتر پارامترهای ماسفت ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش کامل خواندن دیتاشیت ترانزیستور ماسفت (پارت سوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی IGBT .....

آموزش اصطلاحات دیتاشیت IGBT ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

ماهیگیری ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

آموزش دیتاشیت IGBT (فایل ضمیمه) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش دیتاشیت خوانی تریستور و ترایاک .....

مشخصات و پارامترهای اساسی دیتاشیت تریستور و ترایاک فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش پیدا کردن مشابهات ترانزیستورها .....

پیدا کردن مشابهات ترانزیستورها از طریق دیتاشیت خوانی و پارامترها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

نحوه ی خواندن کدهای قطعات SMD ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
انجام تکالیف داده شده....

جمع بندی مطالب دیتاشیت و درک کامل پارامترهای دیتاشیت با انجام تکالیف داده شده (فایل ضمیمه) فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
توضیحات حرفه ای آپ امپ ها.....

توضیحات کامل در مورد آپ امپ ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کار عملی آپ امپ ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی آپ امپ ها TDA2030 فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
دیتاشیت خوانی آیسی ها.....

بررسی و توضیحات بیشتر پارامترهای دیتاشیت آیسی ها ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

اصطلاحات مهم در دیتاشیت آیسی فایل های ضمیمه

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل دیتاشیت آیسی VIPER22 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل دیتاشیت آیسی TL494 ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی (موارد پایه ای و ملزومات).....

شمای فنی قطعات(قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شمای فنی قطعات(قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

چطور شماتیک مدار رو پیدا کنم؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

پیدا کردن سریع ارتباط ها در مدارات شلوغ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کپی کردن یک مدار ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

گام های طلایی خواندن شماتیک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی (تیپ و قیافه بهم بستن قطعات).....

بهم بستن قطعات(قسمت اول) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت سوم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت چهارم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت پنجم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت ششم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت هفتم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت هشتم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت نهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت یازدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت دوازدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بهم بستن قطعات(قسمت سیزدهم) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
شماتیک خوانی حرفه ای (بررسی شماتیک مدارات مختلف).....

برای شماتیک خوانی از کجا باید شروع کنیم؟(بلوک بندی مدار) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک کامل مدار پاور ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک کامل مدار آداپتور مک بوک ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

شماتیک خوانی کامل کولرهای اسپیلت) ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی کامل شماتیک مدار تلویزیون LCD و LED ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

بررسی شماتیک مادربرد لپ تاپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.
آموزش کامل کار با اسیلوسکوپ.....

آموزش کامل کاربا اسیلوسکوپ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

اسیلوسکوپ در تعمیر مدارات الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کدام اسیلوسکوپ از همه بهتره؟ ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

کارعملی کار با اسیلوسکوپ در تعمیر بردهای الکترونیکی ویدئو

Private
This lesson is private, for full access to all lessons you need to buy this course.

قیمت : تومان۸۱۰,۰۰۰

نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا ۱۸ ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : الکترونیک پایه
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد
نوع دوره : غیر حضوری
زمان کل دوره : حدودا ۱۸ ساعت
سطح دوره : حرفه ای
روش دریافت : اسپات پلیر
پیش نیاز : الکترونیک پایه
روش پشتیبانی : باشگاه تعمیرکاران
تاریخ شروع:به محض ثبت نام در دوره
مدرک فنی و حرفه ای:دارد

مرکز سخت افزار حکمت ایرانیان

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی تعمیرات بردهای الکترونیکی،سخت افزار،مانیتور و لپتاپ می بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر تعمیرات،از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم.آن آرزو اکنون “جزیره ی سخت افزار” نام دارد.

نصب اپلیکیشن جزیره ی سخت افزار

نمادهای اعتماد الکترونیکی

ارتباط با ما

تمامی حقوق برای شرکت سخت افزار حکمت ایرانیان محفوظ می باشد